ElőzőElőző fejezet TartalomVisssza a tartalomhoz Következő fejezetKövetkező

3. Fő méretek és csapágyjelölések


3.1 Fő méretek

A gördülőcsapágyak fő méreteit a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet, a (ISO) rögzíti. Ennek köszönhetően ma már világméretekben a gördülőcsapágyak csereszabatosak, előállításuk gazdaságos. A mérettervek kúpgörgős csapágyak kivételével az ISO 15-ben, metrikus kivitelű kúpgörgős csapágyakra az ISO 335-ben, az axiális csapágyakra az ISO 104-ben lettek megadva. Ezeket a szabványos értékeket a DIN 616, illetve a DIN-ISO 355 Németországban, Japánban pedig a JIS B 1512-ben (Japán Ipari Szabványok) is átvették.
A szabványosított fő méreteket, furatok, külső átmérők, szélesség, magasság, éltávolságok, stb. a 3.1 -től a 3.3 ábrák tartalmazzák. Itt általában a csapágyak belső részeinek szerkezeti kialakításai nem kerültek meghatározásra. A metrikus kivitelű gördülőcsapágyakhoz a 3.1 táblázat tartalmazza a már szabványosításra került 90 furatméretet, (d) 0,6-tól 2500 mm-ig.
A méretsorban valamennyi szabványos csapágyfajta ISO szerint került rögzítésre. Radiális csapágyaknál (kivéve a kúpgörgős csapágyakat) minden egyes a szabványba felvett furathoz (d) nyolc fő külső átmérő (D) lett hozzárendelve. Ezek a felsorolt átmérősorok adják meg az egyes értékeket növekvő külső átmérők sorrendben (7,8.,9., 0.,1.,2., és 4 ( 7 a legkisebb és a 4 a legnagyobb átmérősor).

Kétoldalról axiális csapágy
Gördülőcsapágyak
furatátmérői d, (mm)
felett -tól, -ig
Szabványosított
furatátmérők (mm)
Szabvány
- 1.0 0.6 -
1.0 3.0 1, 1.5, 2.5 0.5 mm-enként
3.0 10 3,4,..., 9 0.5 mm-enként
10 20 10, 12, 15, 17 -
20 35 20, 22, 25, 28, 30, 32 Szabványsor R20
35 110 35, 40, ..., 105 5 mm-enként
110 200 110, 120, ..., 190 10 mm-enként
200 500 200, 220, ..., 480 20 mm-enként
500 2500 500, 530, 2500 Szabványsor R40
3.1 táblázat Szabványosított furatátmérők

Minden átmérősoron belül található 8 növekvő sorrendben kialakított szélességre vonatkozó sor (B): 8., 0.,1.,2.,3.,4.,5.,6., (8 a legkeskenyebbb és a 6 a legszélesebb szélességi sor). Az átmérősorok összefoglalása a hozzájuk tartozó szélességi méretsorokkal közösen adja ki a méretsorokat.
A 3.5 ábra összefüggést mutat be a szélesség-, átmérő és a méretsorok között.
A kúpgörgős csapágyak esetében a külső átmérő (D) és a furatátmérő (d) között összefüggés függvényében hat átmérősor (B,S,D, E,F,G) különböztethetünk meg.
B a legkisebb, G a legnagyobb külső átmérő. A szélesség (T) négy szélességi sorral (B,C,D,E) növekvő sorrendben került rögzítésre, ahol E utal a legnagyobb méretre.
Az érintkezési szög (a), szögsor 6 számmal került definiálásra, (2,3,4,5,6,7) növekvő sorrendben. A legkisebb szöget a 2 és a legnagyobbat a 7-es határozza meg. A szögsor, átmérősor, valamint a szélességi sor együttesen adják meg a kúpgörgős csapágyak teljes méretsorát. (Például 2 FB)
A 3.6 ábra ezeknek az összefüggéseit szemlélteti.
Axiális csapágyak esetében a belső furat átmérője és a külső átmérő viszonyának arányában (d/D) őt átmérő értéksor különböztethető meg. (0,1,2,3,4).
A magassági sorok (H) négy növekvő sorrendben lévő lépcsőt rögzítenek. (7,9,1,2).
A 3.7 ábra az összefüggéseket szemlélteti.

Az éltávolságok (r) az ISO 582-1979, DIN 620 6-os fejezetben és a JIS japán szabvány B 1512-ben lettek rögzítve. (rsmin: a még megengedett éltávolság) . Erre a célra 22 méret került a szabványba, 0,1 mm-től 19 mm-ig (0,05, 0,08, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,6, 1, 1,1, 1,5, 2,0, 2,1, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,5, 9,5, 123,0, 15,0, 19,0) A fentiekben bemutatott méretsor ellenére ( furatátmérők, átmérők, szélességek vagy magasságok ) a nem szabványosított csapágyak is folyamatosan gyártásra kerülnek. Ellentétes oldalról nézve pedig megállapítható, hogy nem minden szabványos csapágyat gyártanak folyamatosan.


3.2 Csapágymegjelölések

A csapágyszám alapján megállapítható a csapágy fajtája és méretei, pontossága, pontossági besorolása, belső szerkezete, stb. A Csapágymegjelölés kulcsszámok és betűk sorozatának összerendeléséből adódik három fő csoportra lehet ezeket felosztani. Úgy mint bázis ismertetőjelek, valamint előzetes és utólagos jelek. A 3.2 táblázatból ezeknek a jelentése kiolvasható. A bázisjel általános felvilágosításokkal szolgál, például a csapágy fajtájáról főbb méreteiről, stb. és a csapágysor számáról, a furatot jellemző számról, valamint egy meghatározott érintkezési szög jeléből tevődik össze. A 3.4, a 3.5 és a 3.6 táblázatok ezen jelek értelmezésére szolgálnak. A kiegészítő jeleket elő- és utójelekre lehet felosztani. Ezek a csapágy pontossági osztályáról a csapágyhézag mértékéről, egyéb különleges csapágyjellemzőkről adnak további felvilágosításokat. Fentiek a 3.3 és a 3.7 táblázatokban találhatóak meg.

Ismertető jelek és jelentéseik
Előjel Különleges kivitel TS2
Bázis ismertetőjel Csapágy Csapágy fajta 7
Méretsor Szélességi vagy magassági sor  
Átmérősor 3
Furat ismertetőjel 05
Kapcsolódási szög B
Utójel Megváltoztatott belsőszerkezet  
Kosár kivitele L1
Fedő- illetve a tömítőtárcsa kivitele  
Gyűrűk kivitelei  
Páros elrendezések DF+10
Radiális, illetve axiális csapágyhézag C3
Pontossági besorolási osztály P5
Kenőanyag megjelölése  
3.2 táblázat Csapágymegjelölések
Jelek Jelentés
TK- Csapágy a legmagasabb fordulatokhoz
TS- Hőstabilizált kivitelek megas hőmérsékletekhez
M- Felületbevont csapágy
F- Csapágy rozsdamentes acélból
H- Csapágy melegtűrő anyagból
N- Csapágy speciális anyagból
TM- Csapágy különlegesen magas élettartammal
EC- Csapágy poliamid gyűrűvel
4T- NTN-4-top kúpgörgős csapágy
ET- NTN ET-kúpgörgős csapágy
3.3 táblzat Előjelek
Csapágy sorozat Típus Méretsor Csapágy fajtája
Szélességi sor Átmérősor
67 6 (1) 7 Egysoros mélyhornyú golyóscsapágy
68 (1) 8
69 (1) 9
62 (0) 2
63 (0) 3
78 7 (1) 8 Egysoros ferde hatásvonalú golyóscsapágy
79 (1) 9
70 (1) 0
72 (0) 2
73 (0) 3
12 1 (0) 2 Beálló golyóscsapágy
13 1 (0) 3
22 2 (2) 2
23 2 (2) 3
NU10 NU 1 0 Hengergörgős csapágy
NU2 (0) 2
NU22 2 2
NU3 (0) 3
NU23 2 3
NU4 (1) 8
N10 N 1 0
N2 (0) 2
N3 (0) 3
N4 (0) 4
NF2 NF (0) 2
NF3 (0) 3
NA48 NA 4 8 Tűgörgős csapágy
NA49 4 9
NA59 5 9
Csapágy sorozat Típus Méretsor Csapágy fajtája
Szélességi sor Átmérősor
329X 3 2 9 Kúpgörgős csapágy
320X 2 0
302 0 2
322 2 2
303 0 3
303D 0 3
313X 1 3
323 2 3
239 2 3 9 Beálló görgős csapágy
230 3 0
240 4 0
231 3 1
241 4 1
222 2 2
232 3 2
213 0 3
223 2 3
511 5 1 1 Egysorú axiális mélyhornyú golyóscsapágy
512 2
513 3
514 4
522 5 2 2 Kétsoros axiális mélyhornyú golyóscsapágy
523 3
524 4
811 8 1 1 Axiális hengergörgős csapágy
812 1 2
893 9 3
292 2 9 2 Axiális beálló hengergörgős csapágy
523 3
524 4
3.4 táblázat Bázismegjelölések


Furat ismertető jele Furat átmérője d mm-ben Megjegyzések
/0.6 0.6 (/) Törtvonal a furat megjelölése előtt
/1.5 1.5
/2.5 2.5
1 1 Furatátmérő mm-ben külön megjelölés nincs
 :  :
9 9
00 10  
01 12
02 15
03 17
/22 22 (/) Törtvonal a furat megjelölése előtt
/28 28
/32 32
04 20 Furatmegjelölés ötszöröse a furat átmérőjét adja mm-be
05 25
06 30
  :   :
88 440
92 460
96 480
/500 500 (/) Törtvonal a furat megjelölése előtt
/530 530
/560 560
   :    :
/2360 2360
/2500 2500
3. táblázat Ismertető jelek furatokhoz


Megjelölés Érintkezési szög Csapágyfajta
A1/ Standandard 30° Ferdehatásvonalú csapágyak
B Standandard 40°
C Standandard 15°
B1/ 10° felett, 17°-ig Kúpgörgős csapágyak
C 17° felett, 24°-ig
D 24° felett, 32°-ig
3.6 táblázat Érintkezési szög

Jelek Jelentések
Belső szerkezet U Nemzetközileg cserélhető kúpgörgős csapágy
R Nemzetközileg nem csereszabatos kúpgörgős csapágyak
ST kúpgörgős csapágy alacsony súrlódási nyomatékkal
HT Hengergörgős csapágy magas axiális terhelésekhez
Kosarak L1 Réz masszív kosár
F1 Acél masszív kosár
G1 Egyrészes réz masszív kosár hengergörgős csapágyakhoz
G2 Csavarkosár kúpgörgős csapágyakhoz
J Acéllemez kosár
T1 Műanyag kosár
T2 Műanyag kosár
Tömítő illetve fedőtárcsa LLB Nem érintkező tömítőtárcsa
LLU Érintkező tömítőtárcsa
ZZ Fedőtárcsa
ZZA Kiszerelhető fedőtárcsa
Belső ill. külső gyűrűs kivitel K Kúpos belsőgyűrű furat, 1:12 kúp
K30 Kúpos belsőgyűrű furat, 1:30 kúp
N Gyűrűhorony a külső gyűrűben feszítőgyűrű nélkül
NR Gyűrűhorony a külső gyűrűben feszítőgyűrűvel
D Olajfuratokkal ellátott csapágy
Páros elrendezés DB O-elrendezés
DF X-elrendezés
DT Tandem-elrendezés
D2 Csapágypárosítással
G Univerzális-elrendezés X-, O-, vagy tandem-elrendezésekben lehetséges
+a Közbetétgyűrű (a=közbetégyűrű névleges mérete mm-ben.)
Csapágyrés, ill. előfeszítés C2 Radiális hézag a normálnál kisebb
C3 Radiális hézag a normálnál nagyobb
C4 Radiális hézag nagyobb mint C3
CM Elhatárolt radiális hézag elektromotorok csapágyaihoz
NA Nem csereszabatos csapágyrészek
/GL Csekély előfeszítés
/GN Normál előfeszítés
/GM Közepes előfeszítés
/GH Magas előfeszítés
Pontossági osztályok P6 Pontossági osztály (JIS)
P6X Pontossági osztály kúpgörgős csapágyak (JIS)
P5 Pontossági osztály 5 (JIS)
P4 Pontossági osztály 4 (JIS)
P2 Pontossági osztály 2 (JIS)
>2 Pontossági osztály 2 kúpgörgős csapágyak hüvelyk-rendszer
>3 Pontossági osztály 3 kúpgörgős csapágyak hüvelyk-rendszer
>0 Pontossági osztály 0 kúpgörgős csapágyak hüvelyk-rendszer
00 Pontossági osztály 00 kúpgörgős csapágyak hüvelyk-rendszer
Kenés /2A Shell Alvania Nr.2.
/5C Chevron SRI-2
/3E ESSO-Beacon 325
/5K MULTEMP SRL
3.7 táblázat Utójelek


ElőzőElőző fejezet TartalomVisssza a tartalomhoz Következő fejezetKövetkező